Du har kommit till hemsidan för förvaltningsbolaget Expenser Förvaltning AB.

Vi förvaltar hyreslägenheter och i viss mån lokaler i områdena Örebro, Kumla, Kristinehamn.

Expenser Förvaltning AB/Peloba AB har varit verksamma sedan år 2001 och använder sig av ett decentraliserat arbetssätt, där våra fastighetsskötare skall ha den direkta kontakten med våra hyresgäster för att de ska kunna få den bästa möjliga service. Vi ser service som en viktig del av verksamheten och strävar mot att ha korta ledtider samt en nära och ärlig kontakt med hyresgästen.

Idag äger och förvaltar vi egna fastigheter med över 200 lägenheter och lokaler.

Bolaget ägs till 100% av Explicar Affärsutveckling AB, vars idé är att utveckla och förvalta verksamheter inom fasighetsförvaltning samt organisationsutveckling och IT.